fb Optimum Avium Event
   

 

Logo OAI 

Video Optimum Avium 2018

 

 

 OASLLlogozwartwit

OASLL       VFN

 

oasll links home

 

HISTORIE VAN DE SPECIAALCLUB OASLL


Berta van der Meer

Mijn passie voor langstaarten bestaat al heel lang. Op mijn 18e had ik samen met mijn vader Yokohama krielen. Enkele jaren later deed ik examen als keurmeester. Nu vele jaren later heb ik ze nog steeds en heeft mijn man ook het kippenvirus gekregen. Langzamerhand aangevuld met Ohiki en Chabo's. En enkele jaren geleden kwam ik in contact met Wanda Zwart. Van haar nam ik alle Satsumadori's over en sindsdien doen we wat betreft de langstaarten erg veel samen beide hebben we na vele contacten binnen Europa en met Japan een ware passie ontwikkeld voor de Japanse rassen, welke bijna allemaal op de wereld erfgoedlijst staan. We doen dan ook veel onderzoek naar de genetica enz. Samen met Adrie Brouwers ( collega keurmeester) zetten we ons al een poos in voor de langstaarten en langkraaiers en kwamen er achter dat je als fokker eigenlijk nergens terecht kunt met deze rassen. Samen hebben we toen besloten een speciaalclub op te richten voor alle bestaande langstaarten en langkraaiersrassen. Ondertussen huizen er hier al diverse Japanse rassen.

Wanda Zwart

Mijn  liefde voor kippen begon al jong. Als tiener had ik mijn eerste eigen barnevelders. En in mijn studietijd ontfermde ik me over allerhande dumphaantjes in de weide bij het studentenhuis.  Toen ik in een van mijn eerste hoenderboeken foto's zag van zwarte Sumatra 's was ik verkocht en ben ik gaan zoeken, een zoektocht die toen nog niet zo makkelijk was. Met over de grenzen zoeken kwam ik uiteindelijk toch in het bezit van een fokgroepje en van daaruit heeft mijn voorliefde voor de langstaarten een vlucht genomen.  Het nazoeken van historische gegevens en genetische achtergrond  was een bijkomstigheid die mijn interesse ook wekte. Eenmaal op gang met Sumatra kwamen de  Satsumadori op mijn pad, nog zo'n ras dat intrigeerde en ook daar ging de zoekactie naar informatie en collega fokkers door Europa en daarbuiten door. Na 7 jaar Sumatra was de keuze gemaakt om volledig te focussen op de Satsumadori en de inmiddels gearriveerde Minohiki uit Italië. Satsumadori zijn uiteindelijk 11 jaar lang gebleven. Toen er zich een aardige groep nieuwe fokkers in West-Europa bezighielden met het ras, heb ik ze overgedragen aan Berta om ze ter erkenning te krijgen. Inmiddels lopen er een aantal Japanse beschermde cultuurrassen in mijn hokken. Berta en Adrie hebben dezelfde voorliefde voor verzamelen van informatie, in stand houden van beschermde, bijzondere rassen en leggen van contacten wereldwijd dat een samenwerking snel van de grond kwam. 

Adrie Brouwers

Geïnspireerd door de vele soorten vechthoenders, langkraaiers en langstaart rassen heb ik reeds jaren de wens een evenement te organiseren waarop uitsluitend een scala van deze dieren te bewonderen is. Met name de Langkraai- en langstaart hoenders worden weinig tentoongesteld. Dit evenement heb ik samen met een aantal enthousiaste liefhebbers en fokkers georganiseerd. Op dit evenement, OPTIMUMAVIUM INTERNATIONAL 2015, bleek dat er in tegenstelling tot reguliere shows een grote belangstelling voor langstaart en langkraaihoenders. Daar ik zelf reeds jaren langkraaiers hou en veelal in Duitsland deelneem van langkraaiwedstrijden, aarzelde ik niet toen Wanda Zwart en Berta van der Meer mij vroegen gezamenlijk een speciaalclub op te richten. Daar ik keurmeester ben met bevoegdheid alle vechthoenders te keuren weet ik dat er veel raakvlakken zijn tussen vechthoenders, langkraaiers en langstaart hoenders. Vele fokkers van genoemde rassen geven mij al jaren aan dat er een behoefte is aan een speciaalclub voor laatstgenoemde rassen. Zeker met de gekozen naamstelling was ik bereid mede oprichter te zijn van de OASLL en als penningmeester deel te nemen in het bestuur. Ik hoop dat er zich vele leden zullen aanmelden.